โปรตีนสูงดีต่อแมวหรือไม่?

โปรตีนชนิดใดดีที่สุดสำหรับแมว: โปรตีนจากสัตว์หรือโปรตีนจากพืช

โปรตีนสูงดีต่อแมวหรือไม่?

เจ้าของสัตว์เลี้ยงจํานวนมากโดยเฉพาะเจ้าของแมว เชื่อว่าแมวควรกินแต่อาหารที่มีโปรตีนสูงเท่านั้น ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้เลี้ยงมักยึดเปอร์เซ็นต์ "โปรตีน" ในข้อมูลโภชนาการมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ซึ่งการสังเกตข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบสัดส่วนของโปรตีนในแต่ละมื้อก็จริง แต่ข้อมูลโภชนาการไม่ได้ให้ภาพรวมของโปรตีนในอาหารเสมอไป

ทำไมถึงไม่ใช่เสมอไป ในเมื่อโปรตีนสามารถได้มาจากหลายแหล่ง เช่น โปรตีนจากสัตว์หรือพืช อย่างไรก็ตามโปรตีนที่ได้จากแหล่งต่างๆนั้นไม่ได้ดีเท่ากัน และบางอย่างอาจไม่จําเป็นต่อความต้องการทางโภชนาการของแมว

 แล้วอะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการแมวได้

เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของแมว อาหารจำเป็นต้องมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย เนื่องจากร่างกายของแมวไม่สามารถผลิตกรดอะมิโนที่จำเป็นได้เอง ไม่ใช่ว่าโปรตีนทุกชนิดจะมีกรดอะมิโนชนิดเดียวกันในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์มีสัดส่วนของกรดอะมิโนที่จำเป็นสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากพืช เช่น ถั่ว ซึ่งถั่วนั้นมีกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ไม่เพียงพอ ทั้งยังมีสารต่อต้านสารอาหารที่อาจทำให้แมวมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร

โปรตีนจากสัตว์ไม่เพียงแต่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายในสัดส่วนสูง และตอบสนองความต้องการทางโภชนาการเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของภาวะขาดสารอาหาร และปัญหาสุขภาพอื่นๆในแมวอีกด้วย ซึ่งโปรตีนจากสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแมว ดังนั้นผู้เลี้ยงควรเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับโปรตีนสูง และมามองหาโปรตีนจากสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของแมวกันเถอะ

ลงทะเบียนสำเร็จ
อีเมลของคุณเคยมีการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้แล้ว