เลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ

ไม่ใช้ส่วนผสม 5 อย่าง


ไม่ใช้ ส่วนประกอบจากผลพลอยได้จากสัตว์และกระดูกป่น

ไม่ใช้ วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ GMO

ไม่ใช้ ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่ว และมันฝรั่ง

ไม่ใช้ สารกันบูดเทียม

ไม่ใช้ สี กลิ่น และน้ำตาลเทียม

อาหารสัตว์เลี้ยงของเราผลิตขึ้นด้วยความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพทำให้เราได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายองค์กร

...

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

...

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2005)

...

Hazard มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายและการเก็บรักษา

...

ปราศจากส่วนประกอบของพืชดัดแปลงพันธุกรรม

...

ผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันโดยบริษัทตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองชั้นนำระดับโลก

...

ผ่านการรับรองประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงจากประเทศไต้หวัน SNQ=Symbol of National Quality ซี่งหมายถึง “ความปลอดภัยและคุณภาพ” ที่ได้รับรองอย่างคลอบคลุมหลากหลายด้านตั้งแต่ “คุณภาพ” “ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย” "คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์" ที่มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพในการบริโภคของสัตว์เลี้ยง

ลงทะเบียนสำเร็จ
อีเมลของคุณเคยมีการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้แล้ว