Grain-free และ DCM คืออะไร? ในมุมของของนักโภชนาการสัตว์

ถึงผู้เลี้ยงทุกคน

Grain-free และ DCM คืออะไร?

จากมุมมองของนักโภชนาการสัตว์ วิถีชีวิตสมัยใหม่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอาหารของสัตว์เลี้ยง หลังจากที่มนุษย์และสุนัขอยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน สุนัขก็ได้พัฒนารูปแบบการกินให้คล้ายคลึงกับมนุษย์ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ทางสรีรวิทยา เช่น ความสามารถในการย่อยแป้ง สุนัขก็เหมือนกับสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อทั่วไป โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์เล็กที่ไม่เคยล่าสัตว์อีกเลย ซึ่งสําหรับสุนัขที่อาศัยอยู่ในเมือง และอยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่ พวกเขาต้องการอาหารเกรดโฮลิสติก และโภชนาการที่สมดุลสําหรับความต้องการในแต่ละวัน

 HOLISTIC สำคัญกว่า GRAIN FREE

ตามหลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ สูตรอาหารเกรดโฮลิสติกมีความสำคัญมากกว่าคำว่า "grain-free" เนื่องจากอาหารธัญพืชชนิดพิเศษสามารถให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ผู้บริโภค ร้านขายสัตว์เลี้ยง หรือผู้ใดก็ตามที่ดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งพวกเขาควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของส่วนประกอบทั้งหมด


ยกตัวอย่าง เช่น ข้าวและข้าวโอ๊ตเป็นเมล็ดพืชที่มีเส้นใยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดังนั้นจึงสามารถให้ "เบต้ากลูแคน" ที่เพียงพอและมีสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่ำ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้ของสุนัข

 อาหารสัตว์เลี้ยงแบบไหนที่เหมาะสมที่สุด

ในช่วงกลางปี ​​2019 สมาคมอาหารและยาของสหรัฐอเมริการายงานว่า อาหารเม็ดสุนัขโดยเฉพาะที่ปราศจากธัญพืชนั้นมีความสัมพันธ์กับ DCM (โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม) ในสุนัข ถึงแม้ว่าจะยังต้องการทำการวิจัยและตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ก็ทําให้เกิดความโกลาหลในหมู่เจ้าของสัตว์เลี้ยง และร้านขายสัตว์เลี้ยง

 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร : อาหารดั้งเดิม VS อาหารสมัยใหม่

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างอาหารสัตว์เลี้ยง grain-free และอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของธัญพืช คือส่วนผสมของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ปราศจากธัญพืชส่วนใหญ่ประกอบด้วย มันเทศ มันฝรั่ง พืชตระกูลถั่วที่มีทั้งถั่วลูกไก่ และถั่วเลนทิล อีกทั้งการตลาดบ่งบอกว่าส่วนผสมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงดีขึ้น โดยเทรนด์ไฮเปอร์นี้มาจากทฤษฎีที่ว่า "สุนัขเป็นสัตว์กินเนื้อ เพราะงั้นพวกเขาไม่ควรได้รับคาร์โบไฮเดรตจากธัญพืช" อย่างไรก็ตามส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นมันเทศ และมันฝรั่งเป็นส่วนผสมที่ได้มาจากรากและลำต้น อีกทั้งส่วนผสมจากถั่วก็ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นอาหารที่ปราศจากธัญพืชไม่ได้หมายความว่าเป็นแหล่งโปรตีนสูง ซึ่งในขณะที่อาหารเม็ดสามารถให้แหล่งโปรตีนที่ดีได้ ด้วยการเสริมสร้างด้วยโภชนาการทางเลือก (holistic nutrition) ที่มีความสำคัญมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากธัญพืช

 

ความกังวลอีกข้อหนึ่ง คืออาหารสัตว์เลี้ยงที่ปราศจากธัญพืชทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบจาก FDA ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงที่มี "พืชตระกูลถั่ว" (รวมถึงถั่วลันเตา และถั่วเลนทิลที่มีไขมันอยู่ในพืชตระกูลถั่ว) ซึ่งอาจตั้งสมมติฐานได้ว่า “พืชตระกูลถั่วถูกใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างปริมาณโปรตีนทั้งหมด แต่ยังคงขาดปริมาณโปรตีนที่จำเป็นต่อสัตว์ และนอกจากนั้นพืชตระกูลถั่วอาจมีสารต้านโภชนาการ หรือแอนติเจนบางอย่างที่ขัดขวางต่อการดูดซึมสารอาหารของสุนัข ส่วนการขาดกรดอะมิโน "ทอรีน" จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสายพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นอาการของ DCM (โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม) อีกด้วย ดังนั้นความสัมพันธ์ของอาหารสุนัขจากพืชตระกูลถั่วที่ปราศจากธัญพืช กับสุนัขที่เป็น DCM นั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาสำรวจเพิ่มเติม


*ความรู้เพิ่มเติม : beet pulp (ส่วนประกอบจากผลพลอยได้) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอุปสรรคต่อการดูดซึมทอรีนในสุนัข ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง


การทดแทนส่วนผสมธัญพืชทั่วไป จากมันฝรั่ง มันเทศ ถั่วลูกไก่ เลนทิล เนื่องจากส่วนผสมธัญพืชทั่วไปประกอบด้วยสารแอนติเจนที่เป็นปัจจัยที่ขัดขวางต่อโภชนาการ ถึงแม้จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีสำหรับมนุษย์ แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีระบบการย่อยอาหารที่ละเอียดอ่อนกว่า

ปัญหาด้านสุขภาพทำให้เกิดความต้องการทางด้านโภชนาการบำบัดทางการแพทย์

 

ตามโภชนบำบัดทางการแพทย์ของ REAL POWER ส่วนผสมทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นเราจึงไม่ใช้ส่วนผสมที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ


โรคและปัญหาสุขภาพมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา เช่น สารพิษ มลพิษทางอากาศและทางน้ำ การใช้ยาเกินขนาด การฉีดวัคซีนและยาปฏิชีวนะ การขาดการออกกำลังกาย ภาวะทุพโภชนาการ และยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค ในขณะที่สัตว์เลี้ยงกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับมนุษย์ ในฐานะนักโภชนาการสัตว์ REAL POWER จึงพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ และคัดสรรส่วนผสมอย่างละเอียดสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงทุกสูตร ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีที่เพิ่มขึ้น การให้อาหารจากธรรมชาติ และโภชนาการทางเลือกกำลังจะมาแทนที่ยา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก


ในความเป็นจริงเมื่อสัตว์เลี้ยงมีสัญญาณของปัญหาสุขภาพ เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของแมวหรือสุนัข ซึ่งไม่ใช่จากปัจจัยทางการตลาดภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาหาร


อาหารสัตว์เลี้ยงฟังก์ชั่นมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและป้องกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง โดยสารอาหารเสริมทุกตัวเราได้คัดพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสุนัขและแมว

ลงทะเบียนสำเร็จ
อีเมลของคุณเคยมีการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้แล้ว