4 ขั้นตอนเช็คสุขภาพลูกสุนัขแบบง่ายๆ

ลูกสุนัขของคุณมีพัฒนาการที่เหมาะสมหรือไม่?

ร่างกายลูกสุนัขมักอ่อนแอ โดยเฉพาะลูกสุนัขแรกเกิด ซึ่งมักต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

 เคล็ดลับ 4 ข้อสําหรับการตรวจสอบการเจริญเติบโตของลูกสุนัข

 

4 ขั้นตอนเช็คสุขภาพลูกสุนัขแบบง่ายๆ

 1. น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่

การเพิ่มน้ำหนักเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญในการบ่งบอกถึงสุขภาพของลูกสุนัข ลูกสุนัขแรกเกิดที่มีสุขภาพดีในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกน้ำหนักในแต่ละวันควรเพิ่ม 5-10% หากน้ำหนักของลูกสุนัขไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณของการขาดสารอาหารที่จำเป็น ให้ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของลูกสุนัขเป็นพิเศษ โดยให้อาหารบ่อยขึ้นในปริมาณที่น้อยลง

และสิ่งที่เกี่ยวข้องอีกอย่าง คือการตรวจสอบลักษณะอุจจาระของลูกสุนัข หากลูกสุนัขมักถ่ายเหลว อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ หรือการรับประทานอาหาร ดังนั้นผู้เลี้ยงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมสําหรับลูกสุนัข เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากอาการเจ็บปวดใดๆ

2. เสียงร้องของลูกสุนัขแรกเกิด

ลูกสุนัขแรกเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหรือกิน ซึ่งทำให้เจ้าของไม่ค่อยได้ยินพวกเขาร้องไห้หรือครวญคราง โดยเสียงครวญครางและเสียงร้องไห้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณว่าลูกสุนัขกำลังรู้สึกไม่สบายและเจ็บปวด เช่น ร้อนเกินไป หรือกำลังจะป่วย อีกทั้งเสียงครวญครางยังสามารถบ่งบอกว่าพวกเขากำลังหิว

3. การพัฒนาของกระดูกสันหลังและศีรษะ

ตรวจสอบข้อบกพร่อง ความผิดปกติทางโครงสร้าง หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมของลูกสุนัข สิ่งสำคัญคือควรระบุความผิดปกติทางกายภาพ เนื่องจากความผิดปกติเหล่านี้อาจขัดขวางต่อการเติบโต และพัฒนาที่เหมาะสมของลูกสุนัข

โดยการสัมผัสที่กระดูกสันหลังและศีรษะของลูกสุนัขเบาๆเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ และหากมีความผิดปกติให้พาลูกสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

4. สังเกตจมูกของลูกสุนัขเมื่อดื่มน้ำ

ตรวจดูว่ามีน้ำออกมาจากจมูกของลูกสุนัขเมื่อดื่มน้ำหรือไม่ หากมีน้ำออกมาจากจมูกอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าลูกสุนัขมีอาการปากแหว่งเพดานโหว่แต่กำเนิด ซึ่งควรพาลูกสุนัขไปหาสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุด

*ให้พาลูกสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนสำเร็จ
อีเมลของคุณเคยมีการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้แล้ว