เรื่องลับๆของน้องแมว : อดีตและปัจจุบัน

เรื่องลับๆของน้องแมว : อดีตและปัจจุบัน

แม้ว่าแมวบ้านจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแมวป่ามาก แต่บรรพบุรุษของแมวป่า และแมวบ้านนั้นไม่เหมือนกัน นอกจากความแตกต่างทางร่างกายเล็กน้อยแล้ว แมวบ้านและแมวป่ายังมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันด้วย

โดยวิถีชีวิตของแมวป่าจะต้องออกล่าเหยื่อในป่า ซึ่งต้องใช้พลังงานอย่างมาก ในทางตรงกันข้ามแมวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับมนุษย์ในเมือง ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องออกล่าหาเหยื่อ และทำให้มีไลฟ์สไตล์เนือยนิ่ง อีกทั้งยังส่งผลให้ความต้องการอาหารของแมวป่าและแมวบ้านแตกต่างกัน

แมวบ้านจะเจริญเติบโตได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ผ่านการคำนวณ ซึ่งรวมถึงเนื้อสด วิตามิน ธัญพืช ฯลฯ ดังนั้น Real Power จึงผลิตสูตรอาหารแมวที่มีสารอาหารสมดุลซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแมวบ้าน

REAL POWER ช่วยจัดการกับโภชนาการที่ไม่สมดุล

หากแมวและสุนัขไม่ได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม อาจส่งผลไม่ดีต่อร่างกาย อีกทั้งก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น การกินโปรตีนในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อตับ เพราะการรับประทานอาหารหรือสารอาหารที่มากเกินไป ไม่ว่าจะมีประโยชน์ขนาดไหนก็จะก่อให้เกิดภาระต่อร่างกาย หรือกลายเป็นของเสียส่วนเกิน ดังนั้นหัวใจสำคัญของความต้องการอาหารของสุนัขและแมวคือสัดส่วนของสารอาหารทุกชนิด

ลงทะเบียนสำเร็จ
อีเมลของคุณเคยมีการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้แล้ว